Полезни съвети за работа в платформата

Добре дошли във форума на онлайн обучителната платформа на Програма”Глоб@лни библиотеки - България”!

Тук можете да обсъждате всичко, което ви интересува във връзка с онлайн обученията. Можете да споделяте мнения,   да задавате въпроси,  свързани с материала или функционирането на онлайн платформата и да отправяте препоръки за подобряване на платформата.

Моля, преди да започнете нова тема, да проверите дали вече съществува открита тема свързана с въпроса ви. Въпросите свързани с технически проблеми, можете да споделяте в раздел „Технически проблеми”.


Picture of Спас Костов
Правила
by Спас Костов - Tuesday, 19 February 2013, 4:53 PM
 
  • Пишете на кирилица;
  • Публикувайте мнения в подходящите раздели;
  • Слагайте ясни, описателни и отговарящи на съдържанието заглавия на темите;
  • Преди да пуснете нов въпрос, проверете дали вече не е обсъждан. За целта ползвайте търсачката;
  • Не се допуска употребата на spam и flood. Пример за Spam – ...
Read the rest of this topic
(205 words)
 
Picture of Спас Костов
Теми от обучаемите
by Спас Костов - Tuesday, 19 February 2013, 4:48 PM
 

В този раздел всеки обучаем може да стартира дискусия с останалите обучаеми и преподаватели относно изучаваното съдържание във всички курсове.

 
Picture of Спас Костов
Технически проблеми
by Спас Костов - Tuesday, 19 February 2013, 4:53 PM
 

Ако имате технически проблеми с платформата или нейното съдържание, моля, опишете ги тук. Този раздел се следи от екипа на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" и описаните проблеми ще бъдат разрешавани възможно най-скоро след публикуването им.

 
Picture of Спас Костов
Споделяне на добри практики
by Спас Костов - Tuesday, 19 February 2013, 4:52 PM
 

Приложили сте ново упражнение или нещо друго интересно в проведено от вас обучение? Тук можете да споделите успешната си добра практика с останалите обучители.

 
Picture of Спас Костов
Общи въпроси
by Спас Костов - Tuesday, 19 February 2013, 4:51 PM
 

Тук можете да задавате всякакви въпроси, които не спадат към никой от останалите раздели.

 
Picture of Спас Костов
Въпроси към обучителите
by Спас Костов - Tuesday, 19 February 2013, 4:51 PM
 

Ако сте обучаем и искате да зададете въпрос към обучителите, можете да го направите тук. Моля, имайте предвид, че вашата дискусия ще бъде видима не само за обучителя, към който е насочен вашият въпрос, а и за всички останали обучители и обучаеми, регистрирани в платформата за е-обучение.

 
Picture of Спас Костов
Обратна връзка относно материалите по курс: Услуги
by Спас Костов - Tuesday, 19 February 2013, 4:50 PM
 

Споделете своето мнение относно обучителните материали по курс Услуги, така че да ги направим още по-полезни за вас.

 
Picture of Спас Костов
Обратна връзка относно материалите по курс: ИКТ
by Спас Костов - Tuesday, 19 February 2013, 4:49 PM
 

Споделете своето мнение относно обучителните материали по курс ИКТ, така че да ги направим още по-полезни за вас.