Обучаемите ще бъдат запознати с основното предназначение на програмата и в какви случаи могат да я използват, като се наблегне върху предимствата й пред останалите в пакета MS Office 2007. Акцент е поставен върху овладяването на някои ключови умения за създаване на печатна публикация от вида покана, листовка, брошура, визитна картичка и др. под., но са предвидени и подтеми за създаване на електронни публикации от вида имейл и сайт. Обхватът на учебното съдържание не включва професионални умения относно графичен дизайн и мултимедия, а най-вече върху подбор и структуриране на информационно съдържание за дадена публикация.