В учебните материали по този раздел, подготвени в помощ на обучаваните, са засегнати следните въпроси:
■ Стартиране и приключване на работа с програмата.
■ Структура на работния прозорец на Excel.
■ Структура на командното меню на Excel.
■ Структура и потребителски настройки на иконите за бързо използване на команди.
■ Работа с текстови клетка.
■ Работа с числови клетки.
■ Работа с клетки-формули.
■ Използване на аритметични операции върху числови клетки.
■ Създаване и редактиране на работен лист с текстови и числови клетки.
■ Създаване на диаграми и схеми в работен лист.
■ Вмъкване на обекти в работен лист.
■ Вмъкване и изтриване на колони и редове.
■ Очертаване на таблици.
■ Използване на готови форми.
■ Разпечатване на работен лист.
■ Използване на онлайн услуги на Microsoft.