Обучаемите ще бъдат запознати с основното предназначение на програмата и в какви случаи могат да я използват, като се наблегне върху предимствата й пред останалите в пакета MS Office 2007. Акцент е поставен върху овладяването на някои ключови умения за създаване на статична презентация, но са предвидени и подтеми за създаване на динамични презентации. Обхватът на учебното съдържание не включва професионални умения относно графичен дизайн и мултимедия, а най-вече върху подбор и структуриране на информационно съдържание за дадена публикация.

След обучението по проблематиката, обучаемите би следвало да познават основните функционални възможности на програмата. Те би трябвало да разбират и изпълняват основни потребителски команди за: съхраняване, копиране, преименуване, преместване, отваряне, изтриване на файл с презентация; работа със слайдове; писане, коригиране, редактиране на текст; създаване, коригиране и редактиране на графични изображения; създаване, коригиране и редактиране на таблици; избор на тема и потребителски настройки за дизайн на презентация; използване на звукови и анимационни ефекти в презентация; оформяне, преглеждане и разпечатване на презентация; презентиране.