Ако желаете да се запишете директно в част втора или част трета на Модул 2: Услуги в облака за МСП, ще бъде необходимо да удостоверите нивото си на знание като положите изпит под формата на тест. При резултат над 70% ще имате възможност да изтеглите сертификат с 10 цифров код, който ще трябва да въведете, когато се записвате в съответната част. 

Внимание: Ако Вашия резултат на тест за входно ниво за част втора е под 70% Вие ще бъдете записан автоматично в част 1 на Модул 2 Услуги в облака за МСП, където ще получигте необходимите знания, за да преминете към втора част!

В този курс можете да се запишете самостоятелно и директно. Единственото условие е да имате регистриция - потребителско име и парола, които можете да създадете самостоятелно оттук: 

Когато вече имате регистрация в платформата, влезте в курса директно като кликнете върху заглавието на курса или използвате този линк