Enrolment by completion of course with id 51

За да получите достъп до курса, е необходимо:

Да въведете еднократно кода на вашия сертификат (комбинация от букви и цифри) от курс: Модул 3: Определи своето ниво/Входно ниво за Част трета от Модул 3

ИЛИ

Да сте завършил успешно Модул 3, част Втора с успех на финалния тест за изходно ниво над 70%. При изпълението на това условие, Вие ще бъдете автоматично записан, в рамките на 30 минути, в този курс.