В учебните материали по този раздел, подготвени в помощ на обучаваните и обучителите, са засегнати следните въпроси:
■ Стартиране и приключване на работа с програмата.
■ Структура на работния прозорец на Word.
■ Структура на командното меню на Word.
■ Структура и потребителски настройки на иконите за бързо използване на команди.
■ Отваряне и затваряне на съществуващ документ.
■ Създаване на нов документ.
■ Форматиране и преформатиране в Word (на страница, на текст, на параграф, на шрифт).
■ Коригиране и редактиране на текст.
■ Вмъкване на символи и обекти в текст.
■ Създаване, коригиране и редактиране на списъци (номерирани и неномерирани).
■ Създаване, форматиране и редактиране на графични изображения.
■ Създаване, форматиране и редактиране на схеми и диаграми.
■ Създаване, форматиране и редактиране на таблици.
■ Обединяване на документи.
■ Използване на готови форми.
■ Оформяне на документ за разпечатване.
■ Разпечатване на документ.
■ Използване на онлайн услуги на Microsoft.