Enrolment by completion of course with id 43

За да получите достъп до курса, е необходимо:

Да въведете еднократно кода на вашия сертификат (комбинация от букви и цифри) от курс  Модул 1: Определи своето ниво/Входно ниво за Част втора от Модул първи

ИЛИ

Да сте завършил успешно Модул1, част Първа с успех на финалния тест за изходно ниво над 70%. При изпълението на това условие, Вие ще бъдете автоматично записан, в рамките на 30 минути, в този курс.