Enrolment by completion of course with id 56

В този курс ще бъдете записан автоматично, ако имате резултат под 70% от теста за определяне на ниво в курса Определи своето ниво: Входно ниво за Част втора от Модул втори