В този модул ще бъдат разгледани основните софтуерни аспекти на персоналния компютър. Хардуерните компоненти на компютърната система не са нищо повече от „купчина“ електронни и механични части. За да накараме тези части да извършват определени задачи е необходима специална компютърна програма, позната като операционна система – ОС (OS – operating system).


Операционните системи са много и с различно предназначение. Всички те имат различни изисквания, предвидени са за различни хардуерни платформи и се предлагат чрез различни методи за лицензиране. В тази тема ще бъдат разгледани основните подходи за инсталация на ОС и основните дейности по поддръжката им.

Приложен софтуер са програмите (приложенията), инсталирани в компютъра да изпълняват специфична функция, използвайки възможностите му. Примери за приложен софтуер са текстообработващата програма или компютърната игра. Компютърът е толкова полезен, колкото полезни са приложенията инсталирани в него. Съществуват огромно количество приложени програми за персонален компютър за различни ОС и с различни изисквания, лицензиране и т.н.