Този модул представя хардуерните аспекти на компютрите и тяхното използване днес. В него ще се запознаете накратко с историята на компютърната техника от появата ѝ до днес, бъдещите тенденции в развитието и приложението ѝ.

Компютърната система се състои от хардуерни и софтуерни компоненти. Хардуерът е физическото оборудване на компютъра, като кутия, дискове за съхранение, клавиатура, монитор и т.н. Терминът софтуер включва операционната система и програмите. Операционната система управлява работата на компютърния хардуер. В този модул обучаемите ще се научат да описват компютърната система, да идентифицират и описват предназначението на основните хардуерни компоненти, кабели и интерфейси. Ще се научат да определят предназначението и характеристиките на различните входящите и изходящите устройства.

Лаптопите, джобните компютри (PDA) и смартфоните стават все по-популярни с намаляването на цените им и напредването на технологиите. В този модул ще научите да правите разлика между лаптоп и десктоп компютър,както и да описвате функциите на PDA или смартфон.

В модула ще бъде разгледано и специфичното хардуерно оборудване на различните видове компютъризирани работни места в библиотеките. Ще се научите да описвате основни характеристики и работата с периферни устройства като принтери и скенери.