Този курс съдържа помощна документация за платформата - ръководство на преподавателя, ръководство на администратора и други. Курса е скрит и се вижда само от администраторите и записаните преподаватели.