Този модул включва две основни теми: работа с ученици и работа с уязвими групи. След обучението Вие ще познавате още по-добре информационните потребности на учениците и ще можете успешно да изграждате тяхната информационна компетентност. Също така, ще познавате и прилагате различни специфични подходи за работа с уязвими групи.