В този модул ще разберете повече за ролята на обществените библиотеки като посредници в осигуряването на достъп до информация и услуги и значението на библиотеката за развитието на гражданското и информационното общество. Ще се запознаете с основните международни и български нормативни документи, които постановяват правото да бъдем информирани. Ще се запознаете с основните компетенции и умения, които трябва да има библиотекаря предоставящ услуги в съвременната библиотека.