Съвременната обществена библиотека променя своя облик. Тя става действащ център за информация и комуникация за местните общности. Ключов фактор в трансформацията на библиотеките е разработването на иновативни услуги, съобразени с потребностите на хората.

Как да разберете от каква информация се интересуват хората във вашето населено място, как да разработите нова услуга, с която да обогатите дейностите на вашата библиотека, какви добри практики на други библиотеки може да ползвате - отговорите на тези и много други въпроси ще намерите в е-обучението по Направление 3: „Услуги в модерната библиотека".

Пожелаваме ви успешно и вдъхновяващо обучение!

В този модул ще разберете повече за ролята на обществените библиотеки като посредници в осигуряването на достъп до информация и услуги и значението на библиотеката за развитието на гражданското и информационното общество. Ще се запознаете с основните международни и български нормативни документи, които постановяват правото да бъдем информирани. Ще се запознаете с основните компетенции и умения, които трябва да има библиотекаря предоставящ услуги в съвременната библиотека.

В този модул навлизаме в детайли в основните функции на библиотекаря, свързани със справочно-информационната дейност. Ще разберете как да провеждате справочно интервю, какви са основните източници на информация и ще научите различни стратегии за информационно търсене.

Модул 3 от онлайн обучението по Услуги в модерната библиотека ще ви предостави повече информация за създаването и организирането на електронни ресурси. След обучението ще познавате различни начини за насърчаване на потребителите да предоставят местно съдържание. Тук ще разберете и как се правят библиографски и фактологически справки.

Този модул включва две основни теми: работа с ученици и работа с уязвими групи. След обучението Вие ще познавате още по-добре информационните потребности на учениците и ще можете успешно да изграждате тяхната информационна компетентност. Също така, ще познавате и прилагате различни специфични подходи за работа с уязвими групи.