През 2011-2012 година, 2252 библиотекари от обществените библиотеки участваха в обучения  по Информационни и комуникационни технологии. В настоящия курс предлагаме електронна версия на материалите, които се използват в обучението за библиотекари. Преминаването на предложените 5 модула ще ви помогне да придобиете знанията и уменията, необходими да се чувствате уверени в работата с компютър на работното ви място.  След преминаването на всеки модул можете да проверите знанията си чрез предложения тест.

Този модул представя хардуерните аспекти на компютрите и тяхното използване днес. В него ще се запознаете накратко с историята на компютърната техника от появата ѝ до днес, бъдещите тенденции в развитието и приложението ѝ.

Компютърната система се състои от хардуерни и софтуерни компоненти. Хардуерът е физическото оборудване на компютъра, като кутия, дискове за съхранение, клавиатура, монитор и т.н. Терминът софтуер включва операционната система и програмите. Операционната система управлява работата на компютърния хардуер. В този модул обучаемите ще се научат да описват компютърната система, да идентифицират и описват предназначението на основните хардуерни компоненти, кабели и интерфейси. Ще се научат да определят предназначението и характеристиките на различните входящите и изходящите устройства.

Лаптопите, джобните компютри (PDA) и смартфоните стават все по-популярни с намаляването на цените им и напредването на технологиите. В този модул ще научите да правите разлика между лаптоп и десктоп компютър,както и да описвате функциите на PDA или смартфон.

В модула ще бъде разгледано и специфичното хардуерно оборудване на различните видове компютъризирани работни места в библиотеките. Ще се научите да описвате основни характеристики и работата с периферни устройства като принтери и скенери.

В този модул ще бъдат разгледани основните софтуерни аспекти на персоналния компютър. Хардуерните компоненти на компютърната система не са нищо повече от „купчина“ електронни и механични части. За да накараме тези части да извършват определени задачи е необходима специална компютърна програма, позната като операционна система – ОС (OS – operating system).


Операционните системи са много и с различно предназначение. Всички те имат различни изисквания, предвидени са за различни хардуерни платформи и се предлагат чрез различни методи за лицензиране. В тази тема ще бъдат разгледани основните подходи за инсталация на ОС и основните дейности по поддръжката им.

Приложен софтуер са програмите (приложенията), инсталирани в компютъра да изпълняват специфична функция, използвайки възможностите му. Примери за приложен софтуер са текстообработващата програма или компютърната игра. Компютърът е толкова полезен, колкото полезни са приложенията инсталирани в него. Съществуват огромно количество приложени програми за персонален компютър за различни ОС и с различни изисквания, лицензиране и т.н.

Общ преглед на Windows 7 – елементи на работния плот, старт менюто и лентата със задачи; Основни техники за използване на мишката; Работа с контролния панел и видове потребители; Обновяване на системните файлове; Контрол на достъпа; Приключване на сесията.

Манипулиране и аранжиране на прозорците; Файлова структура, видове файлове и папки; Навигация в папките; Споделени папки; Търсене във файловата система; Видове изгледи в папките и сортиране на елементите; Свойства на папките и файловете; Създаване на папки и файлове; Техники за маркиране; Копиране, местене и преименуване на файлове и папки; Изтриване и възстановяване на папки и файлове. Архивиране; Създаване на връзки.

Прилагане и промяна елементите на теми; Настройка на скрийнсейвър и резолюция на екрана; Персонализиране на старт менюто и лентата за задачи, дата и час; Схеми за консумация на енергия.

Преглед на преинсталираните приложни програми в Windows 7; Преглед на програмите Windows Live Essentials; Работа с притурки за десктопа; Инсталиране и деинсталиране на програми; Програми по подразбиране. 

Инсталация на локален принтер и добавяне на споделен принтер; Показване на десктопа на повече екрани; Настройка на звуковите устройства; Настройки на мишката и клавиатурата.

В учебните материали по този раздел, подготвени в помощ на обучаваните и обучителите, са засегнати следните въпроси:
■ Стартиране и приключване на работа с програмата.
■ Структура на работния прозорец на Word.
■ Структура на командното меню на Word.
■ Структура и потребителски настройки на иконите за бързо използване на команди.
■ Отваряне и затваряне на съществуващ документ.
■ Създаване на нов документ.
■ Форматиране и преформатиране в Word (на страница, на текст, на параграф, на шрифт).
■ Коригиране и редактиране на текст.
■ Вмъкване на символи и обекти в текст.
■ Създаване, коригиране и редактиране на списъци (номерирани и неномерирани).
■ Създаване, форматиране и редактиране на графични изображения.
■ Създаване, форматиране и редактиране на схеми и диаграми.
■ Създаване, форматиране и редактиране на таблици.
■ Обединяване на документи.
■ Използване на готови форми.
■ Оформяне на документ за разпечатване.
■ Разпечатване на документ.
■ Използване на онлайн услуги на Microsoft.

Обучаемите ще бъдат запознати с основното предназначение на програмата и в какви случаи могат да я използват, като се наблегне върху предимствата й пред останалите в пакета MS Office 2007. Акцент е поставен върху овладяването на някои ключови умения за създаване на статична презентация, но са предвидени и подтеми за създаване на динамични презентации. Обхватът на учебното съдържание не включва професионални умения относно графичен дизайн и мултимедия, а най-вече върху подбор и структуриране на информационно съдържание за дадена публикация.

След обучението по проблематиката, обучаемите би следвало да познават основните функционални възможности на програмата. Те би трябвало да разбират и изпълняват основни потребителски команди за: съхраняване, копиране, преименуване, преместване, отваряне, изтриване на файл с презентация; работа със слайдове; писане, коригиране, редактиране на текст; създаване, коригиране и редактиране на графични изображения; създаване, коригиране и редактиране на таблици; избор на тема и потребителски настройки за дизайн на презентация; използване на звукови и анимационни ефекти в презентация; оформяне, преглеждане и разпечатване на презентация; презентиране.

В учебните материали по този раздел, подготвени в помощ на обучаваните, са засегнати следните въпроси:
■ Стартиране и приключване на работа с програмата.
■ Структура на работния прозорец на Excel.
■ Структура на командното меню на Excel.
■ Структура и потребителски настройки на иконите за бързо използване на команди.
■ Работа с текстови клетка.
■ Работа с числови клетки.
■ Работа с клетки-формули.
■ Използване на аритметични операции върху числови клетки.
■ Създаване и редактиране на работен лист с текстови и числови клетки.
■ Създаване на диаграми и схеми в работен лист.
■ Вмъкване на обекти в работен лист.
■ Вмъкване и изтриване на колони и редове.
■ Очертаване на таблици.
■ Използване на готови форми.
■ Разпечатване на работен лист.
■ Използване на онлайн услуги на Microsoft.

Обучаемите ще бъдат запознати с основното предназначение на програмата и в какви случаи могат да я използват, като се наблегне върху предимствата й пред останалите в пакета MS Office 2007. Акцент е поставен върху овладяването на някои ключови умения за създаване на печатна публикация от вида покана, листовка, брошура, визитна картичка и др. под., но са предвидени и подтеми за създаване на електронни публикации от вида имейл и сайт. Обхватът на учебното съдържание не включва професионални умения относно графичен дизайн и мултимедия, а най-вече върху подбор и структуриране на информационно съдържание за дадена публикация.

Обучителният материал е разпределен в 13 теми:

Тема 1: Основи на Интернет
Компютърни мрежи и мрежовата комуникация; История и структура на Интернет; Интернет протоколи и адреси; Интернет домейни;


Тема 2: Основи на Интернет браузърите
Какво е Интернет (уеб) браузър?; История на уеб браузърите; Основи на Internet Explorer; Елементи на прозореца

Тема 3: Работа с Internet Explorer
Работа с раздели; Начални страници; RSS емисии; Отметки и история; Временни Интернет файлове; Отпечатване и записване на уеб страници

Тема 4: Използване на други уеб браузъри
Браузърът Mozilla Firefox; Браузърът Google Chrome; Браузърът Apple Safari

Тема 5: Основи на търсенето в Интернет
Какво е търсеща машина; История на уеб търсачките; Работа с търсачката на Google; Съвети за по-добро търсене; Google books;

Тема 6: Търсене с Internet Explorer
Уеб търсачката „Bing“; Други известни уеб търсачки; Търсене в мрежата с Internet Explorer; Управление на доставчици за търсене

Тема 7: Основи на електронната поща
Какво е електронна поща? Видове клиенти за електронна поща; Локални имейл клиенти и уеб базирана поща; Доставчици на уеб поща 156 Програма Глоб@лни библиотеки – България  www.glbulgaria.bg

Тема 8: Работа с Windows Live Mail
Добавяне на нов имейл акаунт; Изпращане и получаване на съобщения; Работа с папки за съобщения; Групиране и филтриране на съобщения; Използване на прикачени файлове; Търсене на съобщения

Тема 9: Интернет комуникация в реално време
История на „чат“ програмите; Уеб-базирани „чат“ програми; История на Skype; Работа със Skype; Работа с Windows Live Messenger

Тема 10: Социални мрежи в Интернет
Същност и история на Интернет социалните мрежи; Сайтове за социални мрежи; Работа с Facebook; Същност и работа с Twitter, „LinkedIn“, „Google+“; Онлайн социални мрежи на читатели

Тема 11: Интернет блогове
Същност и история на блоговете; Блогсфера, блог-портали и блог-каталози; Работа с Windows Live Writer

Тема 12: Сигурност в Интернет и средства за защита
Вируси и червеи; Шпионски и рекламен софтуер; „Phishing“ атаки; Използване на Windows Defender и Microsoft Security Essentials; Защитна стена и други средства за защита в Windows 7

Тема 13: Създаване и публикуване на уеб сайт
Уебсайт, домейн, уеб хостинг; Управление на съдържанието на сайта; Използване на Weebly за създаване на цялостен уебсайт; Оптимизация за търсачките (SEO) и преглед на статистиките