Ако желаете да се запишете директно в част втора или част трета на Модул 4: Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество, ще бъде необходимо да удостоверите нивото си на знание като положите изпит под формата на тест. При резултат над 70% ще имате възможност да изтеглите сертификат с 10 цифров код, който ще трябва да въведете, когато се записвате в съответната част. 

Внимание: Ако Вашия резултат на тест за входно ниво за част втора е под 70% Вие ще бъдете записан автоматично в част 1 на Модул 4: Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество, където ще получигте необходимите знания, за да преминете към втора част!

В този курс можете да се запишете самостоятелно и директно. Единственото условие е да имате регистриция - потребителско име и парола, които можете да създадете самостоятелно оттук: 

Когато вече имате регистрация в платформата, влезте в курса директно като кликнете върху заглавието на курса или използвате този линк

В този курс ще бъдете записан автоматично, ако имате резултат под 70% от теста за определяне на ниво в курса Определи своето ниво: Входно ниво за Част втора от Модул четвърти

 

За да получите достъп до курса, е необходимо:

Да въведете еднократно кода на вашия сертификат (комбинация от букви и цифри) от курс: Модул 4: Определи своето ниво/Входно ниво за Част втора от Модул 4

ИЛИ

Да сте завършил успешно Модул 4, част Първа с успех на финалния тест за изходно ниво над 70%. При изпълението на това условие, Вие ще бъдете автоматично записан, в рамките на 30 минути, в този курс.

За да получите достъп до курса, е необходимо:

Да въведете еднократно кода на вашия сертификат (комбинация от букви и цифри) от курс: Модул 4: Определи своето ниво/Входно ниво за Част трета от Модул 4

ИЛИ

Да сте завършил успешно Модул 4, част Втора с успех на финалния тест за изходно ниво над 70%. При изпълението на това условие, Вие ще бъдете автоматично записан, в рамките на 30 минути, в този курс.