Добре дошли в обучителната платформа на Фондация "Глобални библиотеки - България"

Фондация "Глобални библиотеки - България", ФГББ, е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. Тя е правоприемник на целите и резултатите на Програма "Глобални библиотеки - България", изпълнявана в България в периода 2009 - 2013 г., след предоставено финансиране от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" - САЩ. Мисията на Фондацията е да подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие.

За периода 2009-2013г. в рамките на Програма "Глобални библиотеки - България" са обучени 3789 библиотекари в различни направления и 43 898 граждани по компютърна грамотност. През 2014 и 2017 г. Фондация "Глобални библиотеки - България" продължава обучителната си дейност и повишава уменията на още 1037 библиотечни служители и 135 представители на граждански организации, които работят в партньорство с библиотеките по места. За този период обучените библиотекари са провели курсове на различни теми за 21 538 граждани.

Обучителният капацитет на Фондацията включва:

- 39 учебни бази в цялата страна

- обучителна платформа

- висококвалифицирани обучители в различни направления

---------------

Курсове